UA-2872864-5

Svatba je výjimečná událost vašeho života a zasluhuje tedy být nafocena nápaditě – já svatební foto vnímám jako mix módní, reklamní, portrétní a reportážní fotografie. Nejen těmto oborům jsem se věnoval posledních dvacet let – a nyní jsem konečně připraven uplatnit všechny získané zkušenosti při focení svateb, protože věřím v originalitu, vtip a odlišnost. Když jsem objevil práci Sergeje Ivanova a Sails Chonga – fotografů z Ruska a Číny – uvědomil jsem si, co mi na obvyklých svatebních fotkách vždycky tolik vadilo: absence nápadu a práce navíc v postprodukci. Důkaz, že to jde i jinak, můžete najít ve výběru jejich nejlepších fotek:

SERGEJ IVANOV GALLERY

Wedding is an exceptional event in your life and it deserves to be captured with creativity – I see it as a mix of fashion, advertisement, portrait and reportage photography. I was devoted to more than these disciplines last 20 years and now I finally ready to apply all gained experience at wedding photography – because I believe in originality, humour and dissimilarity. When I discovered work of Sergej Ivanov and Sails Chong – photographers from Russia and China – I found what always bothered me at usual wedding photos: lack of an idea and postproduction. Evidence of creative attitude waits for you here:

SAILS CHONG GALLERY

ADVAB